e-Kolagen.info

Wszystko co chcesz wiedzieć o DOBRYM kolagenie!

Kolagen – z czego jest zbudowany?

kolagen - struktura
Aminokwasy, które zbudowane są z takich pierwiastków jak: węgiel, tlen, wodór oraz azot, połączone ze sobą za pomocą wiązania peptydowego dają łańcuch polipeptydowy. Natomiast białka zbudowane są z tych łańcuchów, a przestrzenne ułożenie atomów decyduje o konformacji przestrzennej i strukturze białek. Glicyna, wchodząca w skład kolagenu, hamuje proces degeneracji mięśni, pobudza syntezę keratyny, DNA i RNA oraz wydzielanie hormonu wzrostu. Drugim ważnym aminokwasem budującym łańcuch polipeptydowy kolagenu, jest prolina. Do jej istotnych funkcji należy zapobieganie procesowi starzenia się skóry i występowaniu zmarszczek. Regeneruje ona również tkankę chrzęstną i wzmacnia mięsień sercowy. Regeneruje tkankę chrzęstną i wzmacnia więzadła i mięsień sercowy. Lizyna regeneruje białka oraz osłabia działanie wirusów. Tyrozyna wspomaga leczenie choroby Parkinsona, jest istotna do prawidłowej pracy mózgu. Bierze również udział w tworzeniu hormonu tarczycy. Metionina stymuluje proces powstawania kolagenu, wpływa na detoksykację organizmu.

Kolagen (z grec. Colagennao – klejorodny) stanowi rodzina białek prostych (około dwudziestu) wykazujących podobną budowę strukturalną, występująca we wszystkich organizmach wielokomórkowych, w tym u człowieka. Jest on obecny w większości narządów, przede wszystkim stanowi włóknisty składnik skóry, ścięgien, chrząstek, naczyń krwionośnych oraz kości i zębów. Występuje również w narządach wewnętrznych (wątrobie, nerkach, sercu, płucach), rogówce oka oraz w naczyniach włosowatych. Stanowi około 30% wszystkich białek w organizmie człowieka, przenoszony jest za pomocą chondrocytów, fibroblastów oraz keranocytów. Odpowiedzialny jest za adhezję i regenerację komórek, oraz za sprężystość i jędrność skóry. O tym jak ważne jest to białko świadczyć mogą liczne dowody naukowe. Istniejące choroby genetyczne, w których wystąpiła mutacja genu odpowiedzialnego za syntezę kolagenu, przez co nie dochodzi do wytworzenia prawidłowego białka (wrodzona łamliwość kości, osteoporoza, zwyrodnienia stawów, chondroplazje, czy epidermoliza).

Taka pojedyncza cząsteczka białka kolagenu (fibrylarnej skleroproteiny nierozpuszczalnej w wodzie) zbudowana jest Schemat budowy kolagenuz trzech długich, skręconych spiralnie (superhelisa), łańcuchów polipeptydowych, złożonych z 19 do 105 aminokwasów. Pierwszorzędową sekwencję kolagenu stanowi powtarzająca się sekwencja trzech reszt aminokwasowych Gly-X-Y, gdzie obok glicyny występuje prolina (X) i hydroksyprolina (Y). Strukturę superhelisy stabilizują wiązania wodorowe, wrażliwe na działanie temperatury (wysoka temperatura sprzyja degradacji wiązań, a tym samym prowadzi do denaturacji białek i śmierci organizmu). Hydroksyprolina i hydroksylizyna, budujące kolagen, nie są syntetyzowane przy niedoborze witaminy C, co prowadzi do osłabienia włókien kolagenowych. Skutkiem tego jest uszkodzenie skóry, kruchość naczyń krwionośnych oraz utrudnione gojenie się ran, objawy cechujące szkorbut.

Wyróżnia się wiele typów białek kolagenu o odmiennej budowie (składu polipeptydów), które spełniają różnorodne funkcje w organizmie. W budowie cząsteczki kolagenu może brać udział aż 19 różnych aminokwasów, jednakże do najczęściej występujących należą: prolina, glicyna, oraz hydroksyprolina i hydroksylizyna, charakterystyczne niemalże wyłącznie dla kolagenu. Za pomocą hydroksyproliny możliwe jest oznaczenie ilościowe kolagenu.

W zależności od pełnionej funkcji i miejsca występowania w organizmie, można wyróżnić osiem typów kolagenu. Najbardziej powszechnie występującym rodzajem kolagenu w organizmie człowieka, jest typ I. Występuje on w tkance łącznej budującej kości, ścięgna oraz w skórze i tkance podskórnej. Typ II występuje w chrząstkach stawowych i krążkach międzykręgowych, typ III w skórze płodu oraz naczyniach krwionośnych. Błona podstawna (cienkie membrany pomiędzy różnymi tkankami) zawierają kolagen typu IV. Typ V występuje w skórze i łożysku, zwany jest śródmiąższowym (występuje na krawędzi blizn), podobnie jak VI. Z kolei w tkance nabłonkowej (skórze i na powierzchni tętnic) znajduje się kolagen typu VII. Natomiast VIII buduje błony śluzowe śródbłonka żył i tętnic.